Služby

Čínská medicína pracuje holisticky – na člověka nahlíží jako na celek, jež se skládá z těla, mysli a duše. Fungování těla, strava, pohyb, emoce, povaha, vnitřní rozpoložení, práce, vztahy, životní situace – to vše má vliv na člověka samotného, včetně jeho zdraví.

Léčebné postupy čínské medicíny jsou založeny na poznání daného člověk ze široka – tzn. vše, co ho ovlivňuje nebo ovlivnilo. Tím se získá ucelený příběh jeho nemoci a léčba může začít. Cílem léčby je tento příběh nemoci uzdravit až k samému počátku, aby se nemoc znovu nevrátila. Součástí této cesty uzdravení může být například úprava jídelníčku, pravidelný pohyb, užívání bylin, stimulace bodů, nebo více odpočinku. Každý má svoji vlastní cestu, proto i léčebný postup je vždy individuální.

Hlavní pilíře čínské medicíny jsou DIETETIKA (úprava jídelníčku), FYTOTERAPIE (užívání bylin), AKUPUNKTURA (stimulace bodů), BAŇKOVÁNÍ, MOXOVÁNÍ (prohřívání bodů) a zdravotní cvičení QIGONG