Vyšetřovací techniky

Principy léčení v TCM vychází z teorie Yinu a Yangu – dvou prapůvodních energií, které tvoří jedno a jež jsou všude kolem nás a v nás. Yin a Yang jsou navzájem propojené, ale s opačnými vlastnostmi. Yin představuje ženský princip, temnotu, zimu, chlad, pasivitu, přijímání, noc, Měsíc, dole. Kdežto Yang je mužský princip, je to teplo, dynamika, pohyb, den, nahoře, Slunce, dávání. Yang nemůže existovat bez yinu, jako noc nemůže existovat bez dne.

Dle čínských mudrců nemoc vzniká z nerovnováhy těchto dvou prvků, čímž se změní i tok energie uvnitř těla. Cílem léčby tedy je obnovení harmonického toku energie uvnitř těla a navození rovnováhy yinu a yangu.

Stanovení diagnózy, resp. určení nerovnováhy provádím několika způsoby – dotazováním, pozorováním, pulsem a diagnostikou jazyka. Dotazování je velice podrobné, zahrnuje otázky týkající se těla jako například termoregulace, pocení, bolesti, křeče, trávení, stolice a močení, spánek, bolesti hlavy atd. Součástí dotazování mohou být i otázky týkající se dětství, rodinné anamnézy, emocí a psychiky.

 

Více informací

Tradiční čínská medicína (TCM)

Co je potřeba před první návštěvou?

Jak probíhá první setkání?

Léčba jako spolupráce

Pilíře léčby