Tradiční čínská medicína (TCM)

Čínská medicína nahlíží na člověka jako na celek, jež se skládá z těla, mysli a ducha. Tento holistický pohled se promítá i do celého konceptu prevence i léčby. Díky tomu umí odhalit skutečné příčiny nemocí, které mohou být někdy velmi hluboké. Na co klade hlavní důraz je hladký tok životní energie QI a rovnoměrné rozložení dvou základních prvků YINU a YANGU. Pakliže se QI někde zablokuje anebo Yin a Yang nejsou v rovnováze, objevují se problémy potažmo nemoc. V současné době se těší celosvětovému respektu a uznání, což dokazuje její zahrnutí do mezinárodní klasifikace Světové zdravotnické organizaci (WHO).

 

Více informací

Co je potřeba před první návštěvou?

Jak probíhá první setkání?

Vyšetřovací techniky

Léčba jako spolupráce

Pilíře léčby